Батькам

Заява на зарахування вихованця

Посилання на електронну форму заяви:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX06qybyJNtgXNHFqPZL7gP5M2rohPxFegWTzxSCAz2jPeKA/viewform?fbclid=IwAR2hkgXX4zHtfbzJ8mQx1Ga3R9eOaXpDXbzGmBBlAT4wEbDMTY6vbX6Y4tU

Прийом дітей до закладу позашкільної освіти здійснюється на підставі Закону України “Про освіту”, «Про позашкільну освіту» та основних положень Статуту закладу.

Навчальний  рік  у  закладі  починається  15  вересня. Профорієнтаційна робота,  комплектація  гуртків   здійснюється  педпрацівниками  закладу  у  період  з  1 вересня  по  15 вересня в загально-освітніх закладах та професійному ліцеї   міста. 

Прийом  до  закладу   здійснюється протягом  навчального  року  на безконкурсній основі  за  бажанням   учнів    та  за  згодою  батьків чи  осіб, які  їх  заміняють. Для  зарахування   учнів  до  закладу подається заява на ім’я директора закладу від учня або заява батьків, якщо вік учнів менше дванадцяти  років, та довідка медичного закладу про відсутність протипоказань для занять у закладі.

Навчально-виховний  процес  у  закладі  триває  протягом  року.  З 15 вересня  по 31 травня  заняття  у  гуртках    ведуться  за  розкладом, який  складається  на  півріччя  і  затверджується  директором  СЮТ та  погоджується  з  Профспілковим  комітетом  закладу.

В період  літніх  канікул, вихідних  і  святкових  днів  заклад  працює за  окремими  планами  та  графіками  роботи  педпрацівників, затвердженими  директором  закладу.

Навчально-виховний  процес  у  закладі  здійснюється  деференційовано        (відповідно  до  індивідуальних  можливостей, інтересів, здібностей учнів  та  з  урахуванням  їх  віку і стану  здоров’я) з  використанням  наступних організаційних  форм  роботи:  гурткові заняття ( уроки) змагання, навчально-тренувальні  заняття, походи, екскурсії, практична  робота  на  тренажерних  комплексах, навчально-тренувальні збори.

Тривалість  одного  заняття  (уроку) в  закладі  визначається  навчальними          планами  і  програмами  з  урахуванням  психофізіологічного  розвитку  та          допустимого  навантаження  для  різних  вікових  категорій  і  становить     для учнів  закладу:

  • віком  від  6  до  7  років  –  35 хвилин;
  • старше 7 років  –  45  хвилин.

Заняття гуртків проходять на базі станції юних техніків та в загально-освітніх навчальних закладах міста.

Відрахування вихованця із СМ СЮТ відбувається у наступних випадках:

–    при наявності медичного висновку про стан здоров’я вихованця, що перешкоджає його подальшому навчанню в СЮТ;  

– за бажанням вихованця чи клопотанням батьків (законних представників);

– загрубі чи неодноразові порушення Статуту СЮТ.

За рішенням педагогічної ради та за вчинення протиправних дій, грубі і неодноразові порушення Статуту і Правил поведінки вихованці виключаються з числа вихованців

Рішення про виключення дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається педагогічною радою за попереднім погодженням з органами опіки і піклування. 

Рішення про виключення вихованця з числа вихованців СЮТ оформлюється наказом за підписом директора СЮТ.  

Рішення про виключення приймається в присутності вихованця та його батьків (законних представників).

 Відсутність на засідання педагогічної ради без поважної причини вихованця, його батьків (законних представників) не позбавляє педагогічну раду права розглядати питання про виключення.  

Під неодноразовим порушенням розуміється вчинення вихованцем, як правило, грубого порушення дисципліни.

Грубим порушенням дисципліни визнається порушення, яке призвело чи реально могло призвести до тяжких наслідків у вигляді:

  • спричинення шкоди життю та здоров’ю вихованців, працівників, відвідувачів СЮТ;
  • спричинення шкоди майну СЮТ, майну вихованців, працівників, відвідувачів СЮТ;
  • дезорганізації роботи СЮТ, як позашкільного навчального закладу.

За порушення Статуту СЮТ та Правил поведінки до вихованців Директором СЮТ застосовуються заходи дисциплінарного стягнення у вигляді зауваження або догани.

Старокостянтинів  © 2018.