Загальні правила роботи установи

Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу

1. Права вихованців охраняються Конвенцією про права дитини, принятих ООН, діючим законодавством України
2. Вихованець має право:
• на всесторонній розвиток здібностей, обдарованості і таланту при сприянні колективу СЮТ;
• на вибір профілю та форм навчання у відповідності до нахилів та здібностей;
• користуватися кабінетами, лабораторіями, навчально-виробничими майстернями, майданчиками та іншим майном, що знаходиться у розпорядженні СЮТ.
3. Вихованція зобов’язані:
• дотримуватися Статуту СЮТ;
• оволодівати знаннями та вміннями, добросовісно виконувати роботи, передбачені програмами;
• бути дисциплінованими, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, поважати честь та гідність інших вихованців та працівників СЮТ;
• дотримуватися мір безпеки та правил охорони праці.

4. Педагогічний працівник має право:

• на участь в управлінні СЮТ;
• атестуватися на більш високу категорію;
• на повагу та захист своїх прав;
• на звернення до управління освіти та інші органи у разі порушення його прав;
• свободу вибору та використання методик навчання та виховання, учбових посібників і матеріалів, методів оцінки знань, умінь вихованців;
• социальні гарантії та пільги, встановлені законодавством України.

5. Педагогічний працівник зобов’язаний:

• виконувати статут СЮТ, Правила внутрішнього трудового распорядку, розпоряження директора, функціональні обов’язки;
• організовувати повне і якісне виконання програм;
• творчо трудитися в інтересах розвитку особистості вихованців;
• поважати права учасників навчально-виховного процесу;
• забезпечувати постійний зв’язок з батьками (законними представниками);
• забезпечувати дотримання вихованцями мір безпеки та правил охорони праці;
• систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію; критерієм якості роботи педагогічного працівника є наявність призових місць вихованців, які займаються в його гуртках;
• своєчасно, акуратно та в повному обсязі вести журнал гурткової роботи та іншу необхідну документацію;
• приймати участь в роботі педагогічої та методичної ради;

6. Батьки (законні представники) мають право:
• на якісне навчання, охорону життя і здоров’я дітей;
• спільно з дітьми обирати профілі та форму навчання, існуючі в СЮТ;
• знайомитися зі Статутом СЮТ, ліцензією, свідоцтвом про державну атестацію та іншими документами, що регламентують освітній процес.
• на тактовне та доброзичливе ставлення педагогічного колективу до дитини.
• приймати участь у роботі батьківського комітету СЮТ та допомагати у навчально-виховному процесі.
• надавати благодійну допомогу СЮТ для придбання матеріалів.

7. Батьки (законні представники) зобов’язані:

  • регулярно контролювати навчання та поведінку дітей;
  • поважати права педагогічних працівників, підтримувати їх авторитет;
  • підтримувати постійний зв’язок з педагогічним працівником, у гуртку якого займається дитина;
  • у разі необхідності при навчанні дітей надавати кошти на придбання розхідних матеріалів;

Старокостянтинів  © 2018.