Гурток радіоелектронне конструювання

Керівник гуртка – Загоруйко Микола Васильович

Технічна творчість, як одна з найбільш цікавих форм дозвілля школярів, сприяє розкриттю і розвитку творчих здібностей, ініціативи, самостійності та самовизначенню у житті, підвищенню якості трудової підготовки і професійної орієнтації учнів, вмінню орієнтуватись в світі техніки, як невід’ємній складовій частині освіченості кожної сучасної людини. 

Електроніка в наш час – пріоритетний напрямок руху науково-технічного прогресу і розвитку новітніх технологій, і тому важливо привернути увагу учнівської молоді до радіоконструювання.

Радіоелектронне конструювання розвиває у дітей допитливість, гнучкість мислення, пам’ять, цілеспрямованість, уміння передбачати.

Основні завдання роботи гуртка полягають у формуванні ключових компетентностей:

пізнавальна – оволодіння знаннями призначення радіоелектронних компонентів, вмінням читати електронні схеми, знаннями радіоелектронного конструювання;

практична – формування умінь і навичок радіоелектронного конструювання, експлуатації електрорадіотехнічних приладів, технологічних процесів;

творча – гармонійний розвиток особистості, розвиток творчої активності, просторової уяви, художнього смаку;

соціальна – формування технічно й технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності, виховання портеби в продуктивній праці, життєвої самостійності; розвиток загальнолюдських позитивних якостей, формування рис колективізму й товариських відносин.

Пристрій для перевірки транзисторів 
Диплом ІІ ступення  у номінації «Радіоелектроніка» 
Обласної виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість — тобі, Україно!» (2018 р.)Старокостянтинів  © 2018.