Гурток стендового моделювання

Керівник гуртка – МАЙХЕР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Стендове моделювання має багату й цікаву історію. Ще з давніх часів, перш ніж побудувати будинок, а пізніше при виготовленні машин і механізмів, спочатку виконували його зменшену модель-копію. Неоціненною є роль моделювання та конструювання в розумовому розвитку. Виготовляючи модель тієї або іншої машини, діти знайомляться не тільки з її пристроєм, основними частинами і вузлами, але і призначенням, областю застосування її людиною, отримують відомості загальноосвітнього характеру, вчаться планувати і виконувати намічений план, знаходити найбільш раціональне конструктивне рішення , створювати свої, оригінальні вироби. Заняття розвивають інтелектуальні та інструментальні здібності, уяву і конструктивне мислення, прищеплюють практичні навички роботи зі схемами та кресленнями.

Моделюючи, діти визначають форму і пристрій машини, конструкцій і споруд, підбирають колір, у який вони будуть пофарбовані, складають композиційне розташування окремих частин та елементів. Таким чином, відбувається естетичне навчання, розвиток і виховання. Моделювання та конструювання мають великі можливості в розвитку вихованців. Розвиваючий характер навчання визначається всією системою занять. Діти спочатку поповнюють певну суму знань, яка є основою для подальшої роботи.

З накопиченням знань вони поступово переходять до виготовлення більш складних моделей і самостійної розробки конструкцій. При цьому вся трудова діяльність сприяє розвитку творчих здібностей. Істотні і виховні можливості занять з моделювання та конструювання. З їх допомогою ми знайомимося з історією розвитку не лише техніки, але і з її творцями, а значить – з історією  України  і всього людства. Практично всі вироби можуть служити виставковими експонатами, наочними посібниками чи  подарунками.

Старокостянтинів  © 2018.