Гурток фотолюбителів

Керівник гуртка – Наконечний Сергій Олегович 

Фотографія наших днів – це і галузь науки про неї саму і область техніки, це методи дослідження та документації, “дзеркало пам’яті” народів, це художнє покликання людей, це і різні види прикладної діяльності. З усього різноманіття застосування фотографії слід в першу чергу виділити три – найголовніші. Фотографія в науці і техніці Фотографія відразу ж стала незамінною в етнографії, географії, в археології, астрономії, у фізиці, металографії, біології, мікробіології і в інших науках. Вона стала самостійним методом дослідження, проникаючи не тільки в світ видимий, але і в глибини макро-і мікрокосму. У поєднанні з технікою телебачення космічна фотографія – воістину всемогутня засіб пізнання. Протягом п’яти хвилин за допомогою багатозональної камери з космосу отримують таку кількість фотоінформації, для якої при аерофотозйомках знадобилося б два роки, а при зйомках в геологічних експедиціях – вісімдесят років. За допомогою фотографії ми змогли поглянути на Землю з космічних висот, побачити місячний пейзаж і зворотний бік Місяця. Перші фототелеснімкі були виконані радянськими космічними апаратами. Американські астронавти фотографували на самій Місяці і з Місяця.        

Неймовірна кількість зйомок земної поверхні здійснили екіпажі космічних станцій “Салют” і “Мир” під час багатомісячних польотів, ніж небачено збагатили багато науки та галузі народного господарства Росії. Фотографія в суспільному житті З винаходом світлопису надзвичайно розширилися можливості зорового сприйняття. За останні сто з невеликим років створено, по суті, нову мову візуальної інформації. Він надійно служить тепер людству. Сьогодні важко уявити, що фотографії колись не існувало – так зжилися і звикли ми з нею, так міцно вона увійшла в багато галузей промисловості. Програма фотогуртка розрахована на роботу з учнями середнього та старшого шкільного віку. Програма передбачає навчання вихованців у групах основного рівня і розрахована на два роки навчання. Метою занять фотогуртка є виховання творчої особистості вихованців у процесі ознайомлення з основами фотомистецтва та сприяння розвитку розумових здібностей школярів, поглибленню їх технічних знань й навичок, формуванню естетичних смаків і сприянню творчій самореалізації дітей. Одне з основних завдань при вивченні програми є надати можливість вихованцям гуртка творчо працювати над створенням фотознімків, розвивати художній смак та творчу уяву, фантазію, логічне мислення. При цьому педагог повинен враховувати вікові особливості гуртківців, їх інтереси й здібності. Гуртківців слід навчити бережно ставитися до обладнання для фотозйомки, суворо дотримуватися правил техніки безпеки. Програмою передбачено теоретичні й практичні заняття. При викладенні матеріалу використовуються різні методи навчання, серед них: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація та ін.) та проблемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, дослідницькі, частково-пошукові). У процесі занять гуртківці поступово переходять від простих видів зйомок та способів обробки фотографій до більш складних. На першому році навчання вихованці гуртка ознайомлюються з історією розвитку фотографії як одним із видів мистецтва, вчаться працювати з різними фотоапаратами та допоміжним обладнанням. Крім того, діти здобувають початкові знання з обробки фотографій за допомогою графічного редактора “Photoshop”. У процесі навчання вихованці гуртка набувають практичних навичок у використанні плівкових фотоапаратів і допоміжного обладнання при фотозйомці. На другому році навчання учні ознайомлюються з більш складними технологіями фотозйомки цифровим фотоапаратом та трюками, які можна виконувати за допомогою графічного редактора “Photoshop”.   

Вихованці гуртка не тільки закріплюють отримані навички та вміння першого року навчання, а й здобувають нові. Діти самостійно працюють над вибором сюжетів зйомки та їх назвами. Увесь навчальний процес має творчий і виховний характер. Учні вчаться проектувати і створювати сюжети зйомки для демонстрації результатів під час проведення фотоконкурсів і фотовиставок різних рівнів. Працюючи над колективними завданнями, юні фотографи також виконують окремі частини спільної композиції. Це дуже згуртовує групу: діти розуміють, що від роботи кожного залежить кінцевий результат. Колективна робота виховує в дітей дружні взаємовідносини, відчуття взаємодопомоги. Контроль за засвоєнням вихованцями гуртка даної програми здійснюється через поточні перевірки знань та умінь впродовж усього навчання і з урахуванням результатів участі в фотоконкурсах і фотовиставках різних рівнів. Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, в тому числі при підготовці до фотоконкурсів чи фотовиставок. 

Старокостянтинів  © 2018.