Публічна інформація

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»

Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»

      Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

      Надання публічної інформації Старокостянтинівською міською станцією юних техніків здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

      Згідно з Законом України “Про доступ до публічної інформації”,  публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Установчі документи

Свідоцтво про державну реєстрацію Старокостянтинівської міської СЮТ

Статут Старокостянтинівської міської станції юних техніків 

Нормативні документи

Аналіз діяльності закладу

Старокостянтинів  © 2018.