Інклюзивна освіта

Станція юних техніків завжди відкрита до потреб сьогодення, і у  2020-2021 році відповідно до Постанов КМУ від 21 серпня 2019 р. № 779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» у закладі відкрито 4 інклюзивні групи. На даний час заклад відвідують 10 вихованців з особливими освітніми потребами, а саме: гурток Автомоделювання,  гурток Початкове технічне моделювання, гурток Геометричне моделювання, гурток Технічний дизайн.

Заява для здобувача освіти, в якій зазначено необхідність утворення інклюзивної групи

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 21 серпня 2019 р. № 779
Київ
Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/779-2019-%D0%BF#Text

Діти з особливими освітніми потребами (ООП) мають право на якісну позашкільну освіту. Позашкільна освіта має забезпечити розвиток їхніх здібностей та обдарувань із урахуванням індивідуальних потреб та інтересів, зокрема у соціалізації, професійному визначенні та інтеграції в суспільство.  

ЯК ЗАРАХОВУЮТЬ ОСІБ З ООП ДО ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ?

У разі звернення особи з ООП або батьків дитини з ООП до закладу позашкільної освіти, інклюзивний клас або група утворюється в обов’язковому порядку. 

Для утворення такої групи / класу необхідно надати:

  1. Заяву повнолітньої особи чи одного з батьків (законного представника) дитини про зарахування до закладу позашкільної освіти, в якій зазначено необхідність утворення інклюзивної групи / класу.
  2. Копії висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи індивідуальної програми реабілітації повнолітньої особи з інвалідністю, що завіряються власноруч.

Керівник закладу позашкільної освіти не має права відмовити в зарахуванні дитини з ООП, окрім як за наявності протипоказань для занять у спортивних, спортивно-технічних, туристських і хореографічних об’єднань. Для навчання за переліченими напрямами особи,  в зокрема, і особи з ООП, мають надати медичну довідку про відсутність протипоказань.

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ДЛЯ ОСІБ З ООП У ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ?

  • Для осіб з ООП в інклюзивних групах/класах закладів позашкільної освіти розробляється індивідуальна програма розвитку (ІПР):

– для дитини з ООП педагогічні працівники складають  ІПР відповідно до потреб, зазначених у висновку інклюзивно-ресурсного центру за участі принаймні одного з батьків (законних представників) дитини. Перелік цих працівників затверджується наказом керівника закладу освіти;

– для повнолітньої особи з ООП педагогічні працівники складають ІПР відповідно до потреб, зазначених в індивідуальній програмі реабілітації особи з інвалідністю та погоджується з нею.

  • Педагогічні працівники повинні індивідуально адаптувати освітній процес у такий спосіб, аби кожна дитина могла розвиватися відповідно до своїх можливостей.
  • Гранична кількість осіб із ООП в інклюзивній групі/класі не встановлена. Оптимальну кількість дітей з ООП в групі/класі визначає керівник закладу з урахуванням індивідуальних особливостей цих дітей, специфіки освітньої програми, необхідного матеріально-технічного забезпечення, можливості забезпечити безпечне освітнє середовищ і можливості педагогічного працівника якісно організувати навчання за обраною наповнюваністю.
  • Посада асистента педагогічного працівника в закладах позашкільної освіти не передбачена. Соціальні потреби дитини з ООП допомагає задовольняти асистент дитини – соціальний робітник, один із батьків або особа, уповноважена ними.

Старокостянтинів  © 2018.